ESLON SUPER CLEAN PIPE

Kích thước: 13-300

Vật liệu: HI-PVC, HT

SOCKET

Kích thước: 13-300

Vật liệu: HI-PVC, HT

REDUCING SOCKET

Kích thước: 16×13-300×250

Vật liệu: HI-PVC, HT

90° ELBOW

Kích thước: 13-300

Vật liệu: HI-PVC, HT

90° BEND

Kích thước: 200-300

Vật liệu: HI-PVC

45° BEND

Kích thước: 13-300

Vật liệu: HI-PVC, HT

90° REDUCING ELBOW

Kích thước: 20×13-25×20

Vật liệu: HI-PVC

TEE

Kích thước: 13-300

Vật liệu: HI-PVC, HT

REDUCING TEE

Kích thước: 16×13-300×250

Vật liệu: HI-PVC, HT

CAP

Kích thước: 13-100

Vật liệu: HI-PVC, HT

FAUCET SOCKET

Kích thước: 13-25

Vật liệu: HI-PVC

FAUCET TEE

Kích thước: 13-25

Vật liệu: HI-PVC

FAUCET ELBOW

Kích thước: 13-25

Vật liệu: HI-PVC

VALVE SOCKET

Kích thước: 13-100

Vật liệu: HI-PVC

SUS INSERTED FAUCET SOCKET

Kích thước: 13-25

Vật liệu: PVC, HT

SUS INSERTED FAUCET ELBOW

Kích thước: 13-25

Vật liệu: PVC, HT

SUS INSERTED FAUCET TEE

Kích thước: 13-25

Vật liệu: PVC, HT

SUS INSERTED FAUCET VALVE SOCKET

Kích thước: 13-50

Vật liệu: HT

BUSHING TEE with FEMALE THREAD

Kích thước: 20-200

Vật liệu: HI-PVC

BUSHING TEE with TS SOCKET

Kích thước: 65×16-200×75

Vật liệu: HI-PVC

REDUCING ELBOW

Kích thước: 65×16-100×75

Vật liệu: HI-PVC

SAMPLING TEE

Kích thước: 65-150

Vật liệu: HI-PVC

REDUCER

Kích thước: 65×16-100×65

Vật liệu: HI-PVC

TS FLANGE

Kích thước: 13-300

Vật liệu: HI-PVC, HT

STOP FLANG

Kích thước: 15-200

Vật liệu: HI-PVC, HT

UNION

Kích thước: 13-100

Vật liệu:

Kiểu: Compact Type, Ball Valve Compatible Type

ESLON CLEAN HEADER (Compact Type, Thread Type)

Kích thước: 40-200

Vật liệu: HI-PVC, HT

GASKET

Kích thước: 13-400

Vật liệu: EPDM, PTFE, FKM and More

ESLON PVDF-UHP PIPE and FITTINGS

Kích thước: 15-200

Vật liệu: PVDF-UHP

DIAPHRAGM VALVE (Flange Type)

Kích thước: 15-250

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

DIAPHRAGM VALVE (Thread,TS,Butt Type)

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE

Kích thước: 20×16-65×40

Vật liệu: PVC, HT, PVDF

BALL VALVE

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PVC, HT, PVDF

3-WAY BALL VALVE

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC

MINI BALL VALVE

Kích thước: 6-15

Vật liệu: PVC

YP BALL VALVE

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC

BUTTERFLY VALVE (Lever Type)

Kích thước: 40-200

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

BUTTERFLY VALVE (Gear Type)

Kích thước: 40-600

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

CHECK VALVE SWING TYPE

Kích thước: 15-200

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

CHECK VALVE BALL TYPE

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PVC, HT