Chủ tịch CHSC cho biết, thị trường thép toàn cầu phải đối mặt với chi phí cao và nhu cầu thấp trong năm nay, trong khi sự phục hồi dự kiến ​​vào năm 2024 sau khi việc thanh lý hàng tồn kho của khách hàng gần như kết thúc và nền kinh tế Trung Quốc được cải thiện.

Chủ tịch CSC chỉ ra rằng sự phục hồi của thị trường thép sẽ lạc quan hơn năm nay. Nhu cầu thép trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất 2.0% vào năm 2024, với nhu cầu thép tăng gần 40 triệu tấn.

Nguồn tin: satthep.net