1. Thép và Kim Loại: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

2. Thép chịu mài mòn: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

3. Đồng lá: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

4. Dầu biến thế: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

5. Van công nghiệp: Ms Huệ

(ĐT: 0904.969.007)