Sau đó, dự báo giá sẽ yếu hơn vào năm sau. Họ kỳ vọng giá quặng sắt chuẩn trung bình là 95 USD/tấn vào năm 2025.

Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2026, khi Goldman dự đoán giá quặng sắt chuẩn trung bình là 93 USD/tấn trong năm.

Cuối cùng, vào năm 2027, nhà môi giới tin rằng nguyên liệu sản xuất thép sẽ dịu lại một chút. Người ta dự báo giá quặng sắt chuẩn trung bình là 92 USD/tấn.

2024: 111 USD/tấn

2025: 95 USD/tấn

2026: 93 USD/tấn

2027: 92 USD/tấn

Nguồn tin: satthep.net