Tin Tức

1. Thép tấm cán nóng: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

2. Thép tấm cán nguội: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

3. Thép và Kim Loại: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

4. Thép chịu mài mòn: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

5. Dầu biến thế & Đồng lá: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)