Dầu biến thế APAR được sản xuất từ dầu khoáng Naphthenic tinh chế, có độ cách điện cao, khả năng truyền nhiệt và độ ổn định oxy hoá tốt.

Dầu được dùng cho máy biến thế, máy cắt, cầu giao ngâm, cọc sứ .... có thế được sử dụng thay thế hoặc dùng lẫn với các loại dầu cách điện khác.