Tài liệu kỹ thuật

Dầu biến thế Apar - Poweroil TO 1020 60 U là dầu máy biến thế gốc naphthene không chứa hàm lượng chất ức chế, được sử dụng cho máy biến áp phân phối. Apar Transformer Oil - Poweroil TO 1020 60U is uninhibited naphthenic base used for distribution

Dầu biến thế Apar - Poweroil TO 1020 60 SNX là dầu máy biến thế gốc naphthene có chứa hàm lượng chất ức chế, được sử dụng cho máy biến áp truyền tải và phân phối Apar Transformer Oil -PowerOil TO 1020 60 SNX is inhibited naphthenic base, used for transmission and distribution

Dầu máy biến thế Hyrax Maltrans SP ( Inhibited) là Dầu máy biến thế gốc paraffinic có chứa chất ức chế, được sử dụng cho máy biến áp phân phối Hyrax Transformer Oil is inhibited paraffinic base used for distribution transformer.

Dầu máy biến thế Hyrax Hypertrans (Uninhibited) là Dầu máy biến thế gốc naphthene không chứa hàm lượng chất ức chế, được sử dụng cho máy biến áp truyền tải và phân phối

Dầu máy biến thế Hyrax Hypertrans HR ( Inhibited) là Dầu máy biến thế gốc naphthene có chứa hàm lượng chất ức chế được sử dụng cho máy biến áp truyền tải và phân phối

12

1. VAN, ỐNG, PHỤ KIỆN SEKISUI: Ms Huệ

(ĐT: 0904.969.007)

2. VAN, ỐNG, PHỤ KIỆN SEKISUI: Ms Vinh

(ĐT: 0916170839)

3. Thép và Kim Loại: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

4. Thép chịu mài mòn: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

5. Dầu biến thế & Đồng lá: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)