Tài liệu kỹ thuật

Dầu biến thế Apar - Poweroil TO 1020 60HX là Dầu máy biến thế gốc paraffinic có chứa chất ức chế, được sử dụng cho máy biến áp phân phối Apar Transformer Oil - Poweroil TO 1020 60HX is the inhibited paraffinic origin used for distribution.

12

1. VAN, ỐNG, PHỤ KIỆN SEKISUI: Ms Huệ

(ĐT: 0904.969.007)

2. VAN, ỐNG, PHỤ KIỆN SEKISUI: Ms Vinh

(ĐT: 0916170839)

3. Thép và Kim Loại: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

4. Thép chịu mài mòn: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)

5. Dầu biến thế & Đồng lá: Ms Huyền

(ĐT: 0934.489.007)